Phát triển sự nghiệp cùng MINERVA  

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, sẵn sàng chào đón bạn, Hãy gia nhập cùng chúng tôi để nắm bắt cơ hội, khẳng định giá trị bản thân trên con đường sự nghiệp!. 

Quy trình tuyển dụng 

Công khai, nhanh chóng thông tin đến từng ứng viên dự tuyển bằng Email, Điện thoại. 

Odoo - Sample 1 for three columns

B1. Nộp hồ sơ 

Bằng cách sử dụng tính năng nộp hồ sơ online tại các chi tiết công việc tuyển dụng. Chúng tôi sẽ liên hệ với ứng viên về thời gian và địa chỉ, và dự án cần làm (nếu có) để phỏng vấn. 

Odoo - Sample 2 for three columns

B2: Phỏng vấn / test

Mỗi vị trí tuyển dụng sẽ có bài test phù hợp và thành viên nhân sự Minerva phỏng vấn. Ứng viên trả lời phòng vấn và trình bày về bài test đã làm cho các thành viên.

Odoo - Sample 3 for three columns

B3: PV lần 2 

Chỉ áp dụng với các vị trí cấp cao, và vị trí có quan trọng trong Minerva như Giám đốc, Người điều hành khu vực, Lãnh đạo về An ninh mạng, hoặc vị trí do Tổng giám đốc chỉ định. 

Odoo - Sample 3 for three columns

B4: Thông báo 

Bộ phận nhân sự sẽ thông báo kết quả tuyển dụng với ứng viên bằng email và điện thoại, Thư mời nhận việc và hợp đồng tham khảo sẽ gởi  cho ứng viên qua email. 

Vị trí đang tuyển dụng.